for English scroll down

2.EMC MACCABI FUN RUN WARSZAWA

KROK PO KROKU DLA SPOŁECZNOŚCI ŻYDOWSKIEJ!
BIEGNIJ DLA ŚWIATA BEZ RASIZMU!

DATA: 10 września 2017
MIEJSCE: Stadion Lekkoatletyczny Akademii Wychowania Fizycznego Marymoncka 34, Warszawa
ORGANIZATOR: Makabi Warszawa
STRONA: www.globalfunrun.org/warsaw
KONTAKT: makabi.warsaw@gmail.com

ODBIÓR PAKIETÓW: W dniu wydarzenia od 9:00 na Stadionie
START 5KM 12:00 START 1KM 12:00

FOLLOW US!

WIĘCEJ O FUN RUN WARSZAWA

Makabi Warszawa organizuje już drugi Fun Run w Warszawie. Będzie to kolejna odsłona biegu charytatywnego skupiająca społeczności żydowskie z całej Europy. Nasz bieg odbędzie się na nowym stadionie lekkoatletycznym.  W czasie całego wydarzenia będą odbywały się bezpłatne zajęcia i zabawy dla dzieci i rodzin, które wezmą udział w biegu.

 

DOBROCZYNNOŚĆ

W tym roku wiele organizacji połączy swoje siły by stać się częścią tego wspaniałego, sportowego dnia i żeby zebrać pieniądze dla dalszej działalności. Każda organizacja określa cel, który chce osiągnąć z przychodzących opłat rejestracyjnych. Możesz wspierać ich pomysły, a dzięki Tobie ich marzenia się spełnią!

ZAPISZ SIĘ NA BIEG!

Dołącz do największego wydarzenia charytatywnego społeczności on-line!

Każdy uczestnik powinien zarejestrować się, aby uzyskać pakiet startowy (zawierający koszulkę FunRun Warszawa, numer startowy, arkusz informacyjny i mapę trasy). Po prawej stronie znajduje się aplikacja do rejestracji na Bieg. Uzupełnij i kliknij wyślij!

Jeśli nie widzisz aplikacji kliknij tutaj!

Aktualizacja wkrótce

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ!

Opłata startowa wynosi 25 zł i zostanie przekazana na wybraną przez Ciebie organizację.

Poniższy guzik ułatwi Ci opłacenie pakietu startowego. Kliknij go, aby wpłacić darowiznę na wybrany przez siebie cel podczas rejestracji.

Darowiznę możesz również przekazać przelewem na konto                       Makabi Warszawa 84 1140 2004 0000 3102 7580 8990
NASI PARTNERZY

Patronat honorowy Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

WOLONTARIUSZE

Jak wszystkie lokalne organizacje Makkabi, mamy także niesamowitych wolontariuszy, którzy pomagają nam w organizowaniu i koordynowaniu wydarzenia na miejscu. Jeśli chceszdołączyć do naszego zespołu wolontariuszy, prosimy o kontakt z nami:
makabi.warsaw@gmail.com

KONTAKT

Jeśli chciałbyś o coś zapytać skontaktuj się z Natalią. Odpowie na wszystkie pytania!
tel. 500 329 995
e-mail makabi.warsaw@gmail.com


English

2nd EMC MACCABI FUN RUN WARSAW

STEP BY STEP FOR YOUR JEWISH COMMUNITY!
RUN FOR A WORLD WITHOUT RACISM!

DATE:  10th September 2017
VENUE: Athletics stadium of the Academy of Physical Education Marymoncka 34, Warsaw
ORGANIZER: Maccabi Warsaw
WEBSITE: www.globalfunrun.org/warsaw
CONTACT: makabi.warsaw@gmail.com

FOLLOW US!

ABOUT FUN RUN WARSAW

Maccabi Warsaw is organizing the 2nd Fun Run community charity event in Warsaw. Our event will take place at the new athletics stadium. Besides the running competitions, we also offer several free fun activities for the children and families who are participating in our event.

CHARITIES

This year many organizations are joining us to be the part of this lovely and sporty day and to raise money for themselves. Each organization determined a goal what they want to achieve from the incoming registration fees. Support their ideas and make their social dreams come true!

OUR PARTNERS

The honorary patronage of the Mayor of Bielany District of the Capital City WarsawREGISTRATION

Join the biggest charity event community online!

Each participant should register in order to create your goodie bag (containing the FunRun Warsaw T-shirt, the race number, the information sheet and the map of the route) and you to participate in the race. Register online here. Please fill in the required information below!

If you do not see the application, click here!

Update soon.

DONATION

Make history with us! Please donate to our campaign in order that more people are able to support all Jewish organizations which significally contribute to the community with their meaningful work now and in the future.

Donate the organization you chose in registration, using the button below.
DISTANCES:

  • 1 Km
  • 5 Km

VOLUNTEERS

As all the other local Maccabi organizations, we also have amazing volunteers who help us with organizing and coordinating the event on the spot. If you feel like joining our volunteer team, please make contact with us: makabi.warsaw@gmail.com


CONTACT

If you would like to ask you something, contact with Natalia. Answer all your questions!
tel. 500 329 995
e-mail makabi.warsaw@gmail.com